Kopijstop Bellnote 13 februari

Het jaar is nieuw: 2021. De jaargang van de Bellnote is nieuw: 62. De nieuwjaarsbijeenkomst is nieuw: per video. Het roeien is nieuw: met afstand. De redactie is benieuwd wat de voornemens voor het nieuwe jaar zijn. Een gokje: dat alles weer normaal wordt! Of geloven we toch nog in vooruitgang, in avontuur, in vernieuwing? Graag lezen we het allemaal in de nieuwe editie van ons verenigingsblad. Wel op tijd inleveren graag: zaterdag 13 februari is de kopijstop. Alle tijd dus voor een verrassende bijdrage! Stuur die naar bellnote@daventria.com en lees je verhaal eind februari in geprinte uitgave 62-1.