Kort verslag ALV najaar 2023

Het water stond hoog en klotste net niet over de noodbrug. Menig lid had het advies opgevolgd om waterdichte laarzen te dragen. Gelukkig staat het water bij Daventria nog niet aan de lippen en kon de penningmeester een sluitende begroting presenteren die met een grote meerderheid door de aanwezige leden is aangenomen.

De Davo: Daventria Onderlinge / Open

De Davo bestaat uit 4 wedstrijden voor alle leden van onze vereniging. Zeker nieuwe en minder ervaren leden worden uitgenodigd om deel te nemen want of je jong, oud, beginner, olympiër, scull, boord, man of vrouw bent iedereen kan, en moet eigenlijk, meedoen. We werken met correctiefactoren voor boottype, man/vrouw, en leeftijd.

Kopijstop Bellnote: zaterdag 9 december

Door het hoge water moeten we door een roeiloze of roeiarme periode heen. Zo ontstaat extra tijd voor bezinning en verdieping. Wat een mooi uitgangspunt om indringend, interessant en oorspronkelijk te schrijven en tekenen voor de laatste Bellnote van 2023. Je bijdrage is tot uiterlijk zaterdag 9 december welkom bij de redactie: bellnote@daventria.com. Alvast veel dank!

Hoogwater

Er komt hoogwater aan, waarschijnlijk vanaf zaterdag 18 of zondag 19 november vaarverbod. We schatten in dat dit ca. 2 weken gaat duren.

Een paar dingen:

  • er gaan enkele wedstrijdboten naar Almelo die (deels) ook naar de Beatrix wedstrijden gaan (26 nov). Verder gaan we geen boten evacueren
  • als mensen willen roeien in Almelo kunnen we op beperkte schaal boten lenen van Amycus. Neem als je dit wil even contact op met Robert via whatsapp (0652801067), dan kijken we wat er kan i.o.m. Amycus. NB er zijn kosten aan verbonden, 5€ pp.
  • de roei is via de catwalk bereikbaar, dus je kan sowieso ergometeren en koffiedrinken
  • de ALV op de roei (donderdag 23 november 20.00 uur) gaat gewoon door!

De vrouw met de hamer

Op zondag 29 oktober beleefden we een mooi verenigingsmoment: ons vernieuwde terras werd officieel in gebruik genomen met een openingshandeling door Maartje Mostard en Wout Maris (zoon van Rics), na een woordje van onze voorzitter Els Blaauw. Waarna de vrouw met de hamer (Els dus) voorbij kwam met prachtig gegraveerde hamers voor alle harde terrasklussers. Daarna vertelde Niels Meijerink over de productie van onderzetters gemaakt van overtollige terrasplanken, initiatief van Maartje.