Clinic sturen op de IJssel

(De roei is bereikbaar via de loopbrug bij de jachthaven.)
Op 18 februari om 20:00 vindt de tweede clinic IJsselsturen plaats. Deze clinic is in eerste aanleg voor leden bedoeld die in het afgelopen jaar hun Cx2 hebben gehaald en tevens hun havenbevoegdheid sturen (StH) en voor leden die dit eerder hebben behaald en voldoende roeiervaring op de IJssel hebben opgedaan om mee te kunnen praten.

De eerste clinic was op 19 oktober: een brok theorie over stroming en scheepvaart, afgesloten met een korte outing om de werking van stroming te ervaren.

Nu kunnen leden met enige roeiervaring op de IJssel de 2e clinic meemaken. Er wordt op interactieve wijze vooral ingegaan op veiligheidsaspecten op verschillende onderdelen van de IJssel tussen de “Muur” en de A1.

Het bijwonen van de clinic is een verplicht onderdeel voor leden die de bevoegdheid IJsselsturen (StIJ) willen halen.

Daarvoor zijn voorts 5 handtekeningen nodig, waarvan de laatste twee door speciaal daarvoor aangewezen leden moet worden gegeven. Die kan je vinden in de ledenlijst bij “bevoegdheden”.

Kijk voor achtergrond informatie ook eens in het boekje van Jolt Oostra: 'STUREN op de IJSSEL' De clinic wordt verzorgd door Andries en Jacomine van den Berg.