Verenigingsblad Bellnote

Sinds jaar en dag is de Bellnote het medium binnen Daventria om te verhalen over allerlei activiteiten. Dit verenigingsblad leest iedereen van voor tot achter, ondanks de komst van het internet.

Aanlevering kopij
Kopij kunt u aanleveren bij de Bellnote redactie via bellnote@daventria.com. Dit kan in principe elke 15e van februari, april, juni, augustus, oktober en december, tenzij anders vermeld op de homepage. Lever uw teksten aan als Word-bestand (.doc) zonder opmaak en de foto's graag apart (.jpg).

Adverteren?
We bieden u de mogelijkheid te adverteren in de Bellnote. Deze verschijnt 6 maal per jaar, in een oplage van ca. 350. Voor plaatsing van een hele- of halve pagina advertentie neemt u contact op met de redactie.