IJsselvaardigheidsproef roeien

De bevoegdheid om op de IJssel te roeien start bij het behalen van 2e klas roeien (Cx2 of Ax2) en IJsselstuurbevoegdheid (St2) en eindigt op de leeftijd van 75 jaar. Vanaf de leeftijd van 75 jaar kan een lid de bevoegdheid voor roeien op de IJssel voor twee jaar verlengen door de IJsselvaardigheidsproef met succes af te leggen. Elk lid van 74 jaar krijgt bericht dat hij/zij binnen een jaar de proef moet afleggen om op de IJssel te kunnen blijven roeien. Deze vaardigheid vervalt dan weer op 77 jaar en kan door het afleggen van de proef telkens met twee jaar worden verlengd. Voor tochten buiten Deventer kunnen de Commissies Recreatie en MWR zo nodig geldige bevoegdheid te roeien op de IJssel als voorwaarde stellen.

De IJsselvaardigheidsproef houdt in dat een roeier in een eenpersoonswherry, de Marie Louise of de IJsselscout, binnen 2 uur vanaf het Daventria botenhuis naar de ingang van de Veenoordkolk en weer terug naar het vlot roeit. Deze route mag ook in een skiff, maar dan in anderhalf uur afgelegd worden. Het behalen van de proef levert IJsselvaardigheid op voor het boottype waarin de proef is afgelegd (glad en/of  C materiaal).

Het resultaat van de proef (tijdsduur van de tocht, datum) wordt door de stuur van de wherry of degene die een andere boot meevaart met een skiffeur vastgelegd op het Formulier IJsselvaardigheidsproef en doorgegeven aan ledenadminstratie@daventria.com die het resultaat registreert.

Vanzelfsprekend kan elk lid zonder IJsselvaardigheid roeien op de Hank op stroomvrij water. Niet-IJsselvaardige  roeiers kunnen als uitzondering op de IJssel roeien in een ploeg waarvan de meerderheid van de bemanning wel IJsselvaardig is. Dan moeten de omstandigheden gunstig zijn en de IJsselvaardige ploegleden moeten uitdrukkelijk vaststellen dat het veilig is in de gekozen samenstelling de IJssel op te gaan.
Deze proef is afgeleid van de roeivaardigheidsproef van de KNRB. De KNRB onderscheidt de tijdnorm voor mannen en vrouwen. Voor het beoordelen van de IJsselvaardigheid is dat niet relevant. Daarom is deze proef voor mannen en vrouwen gelijk.

Ook bij twijfel over IJsselvaardigheid bij roeiers jonger dan 75 jaar, in een ploeg of in de inloop, kan afgesproken worden deze proef te doen. Aan de hand van de resultaten kan de ploeg afspraken maken over het wel/niet/wanneer roeien op de IJssel.