Kopijstop Bellnote: zaterdag 15 juni

Met de gedachte dat vorst, wind en hoogwater nu echt achter ons lagen vroegen wij begin april om kopij voor een mooi voorjaarsnummer. Eind mei / begin juni is er echter alweer een hoogwaterpiekje en zijn onweer en wind regelmatig spelbreker. Maar wat blijkt: het maakt ons roeiers niet uit. We kregen voor het voorjaarsnummer veel verslagen van wedstrijden en (marathon)tochten en ook nu verwachten wij weer volop berichten over de vele activiteiten binnen onze bruisende vereniging.    

Graag attentie voor onze nieuwe rubriek ‘commissiewisselingen’ over scheidende en nieuw aangetreden commissieleden. We geven ruimte voor een woordje van dank, voor het voorstellen van aangetreden commissieleden en het uitspreken van de nieuwe ambities die daarbij horen. Lever een tekstje al dan niet met foto bij ons aan!

Jullie verhalen zijn welkom tot en met zaterdag 15 juni op bellnote@daventria.com

Alvast veel dank!

De redactie van de Bellnote