1e VIS-avond van het seizoen 2023 (Veiligheid In Sturen)

Na een succesvol 1e jaar start binnenkort de 1e VIS-avond in 2023 (Veiligheid In Sturen) en wel op dinsdag 21 maart a.s. om 20.00 uur in het salon. Deze VIS-avonden staan in het teken van “permanente educatie” om het op peil houden van de kennis bij sturen / roeien op het gebied van basisregels en inzicht bij het sturen / varen op de IJssel, gevaarlijke situaties e.d. Op een leuke en interactieve manier wordt op verschillende situaties ingegaan.

Vanaf 2022 organiseren we structureel op jaarbasis 3 avonden op het gebied van sturen en veiligheid op de IJssel. Ieder lid binnen Daventria dat beschikt over de bevoegdheid om op de IJssel te mogen sturen en / of roeien (StIJ / RIJ) dient eenmaal per 3 jaar een VIS-avond in het kader van de permanente educatie bij te wonen. De deelname (presentielijst) zal ook in Mijn Daventria worden vastgelegd binnen de bevoegdheden per persoon (VIS). Geen deelname na 3 jaar aan een educatie avond zal worden opgevolgd door het bestuur en veiligheidscommissie om de reden hiervan te achterhalen en de noodzaak hiervan aan te geven.

Inschrijven gaat op de gebruikelijke manier via Mijn Daventria.
Het aantal deelnemers is gemaximeerd op 30.

Ik meld tevens vast de volgende avonden in 2023:

  • 6 juni
  • 12 september

Tot binnenkort op een van de VIS-avonden.