Duo Volente^2

Zo werd de nieuwe twee op zaterdag 19 november gedoopt door Andries van den Berg, in een spectaculaire act m.m.v. een tweetal lieftallige assistentes. De boot werd daarna onder luid applaus voorgeroeid door Theo Teunissen en Martijn van Nieuwenhuijze, terwijl het publiek kon genieten van feestelijke bubbels. De boot is een 1e klas Hudson 2x (type S2.32) die ook boordgeriggerd kan worden; roeiersgewicht gemiddeld 80 kg. Prachtige aanwinst voor onze vloot!
Meer info, dooprede, foto’s enz. in de volgende Bellnote.Foto's: Deventer roeifoto's.

Tags: