Aanmelden voor wedstrijden

Een nieuw seizoen en dus nieuwe kansen voor het roeien van wedstrijden... maar daarmee veranderen ook een aantal zaken binnen Daventria wat betreft aanmelding voor een wedstrijd.

De KNRB heeft een nieuw systeem in gebruik genomen FOYS. In dit systeem worden alle wedstrijden door de organiserende verenigingen aangemeld. Zo is voor iedereen zichtbaar welke nummers worden uitgeschreven en wanneer de inschrijving wordt geopend ( op de KNRB site, onder roeien.nl/ kalender). Per wedstrijd varieert het moment van inschrijving: dit kan zijn ongeveer 6 weken voor de wedstrijd tot ongeveer 3 weken voor de wedstrijd.

Binnen Daventria hadden we tot nu toe de afspraak dat het aanmelden voor een wedstrijd bij de wedstrijdsecretaris mogelijk was vanaf een maand voor de wedstrijd. Maar met het groeiend aantal Daventrianen die een wedstrijd starten is dat niet meer haalbaar. Zeker als de inschrijving voor een wedstrijd nog niet is geopend, worden aanmeldingen voor inschrijving nog weleens vergeten.

Daarnaast moeten alle roeiers en sturen een wedstrijdlicentie hebben. Deze dienen de leden zelf aan te vragen met behulp van een handleiding die hen door de ledenadministratie of het wedstrijdsecretariaat kan worden toegezonden.

Samenvattend:

  • Zorg dat alle roeiers en stuur van de in te schrijven ploeg een wedstrijdlicentie hebben, anders kan de ploeg niet worden ingeschreven. Dit is een eenmalige actie voor alle wedstrijden die je wil starten. Dus het regelen van een wedstrijdlicentie geldt alleen voor nieuwe leden die hun eerste wedstrijd roeien.
  • Geef bij de aanmelding zelf aan in welk veld en ook welke leeftijdscategorie de ploeg start.
  • Geef aan wat de voorkeurs boot is.
  • Het aanmelden van een wedstrijd bij de Daventria wedstrijdsecretaris is mogelijk op het moment dat de inschrijving voor die wedstrijd is geopend. Dat is terug te vinden in FOYS of op de website van de betreffende wedstrijd.

Alle aanmeldingen die niet compleet zijn of te vroeg worden aangemeld kunnen niet worden ingeschreven.