Ploegcoaching 2021 en Wedstrijd-inloopgroep 2021.

Ook dit jaar zal er weer gelegenheid zijn voor ploegcoaching. Enerzijds zal er ploegcoaching zijn, open voor alle bestaande ploegen, anderzijds zal er een deel gereserveerd worden voor een wedstrijd-inloop voor roeiers die nog nooit wedstrijd geroeid hebben en/of roeiers die niet direct nationale wedstrijden varen maar wel in zijn voor een regionale wedstrijd in een combisamenstelling.

De opzet zal echter anders zijn dan de twee voorgaande jaren.

  1. Dit keer wordt alleen de coach van de ploeg gecoacht. De eigen coach van de ploeg zal zijn/haar ploeg coachen, zowel in praktijk als de nabespreking onder begeleiding van Lars
  2. Er is maar een beperkt aantal plaatsen omdat de Ciecos ruimte wil geven aan de opleiding van coaches voor wedstrijdroeien (niveau 2 en 3). Ook Corona heeft ons op financiële beperkingen getrakteerd waardoor we de externe coach minder vaak kunnen inzetten. Waar de externe coach wel ingezet gaat worden kiezen we voor kwaliteit ten koste van kwantiteit
  3. We bepalen de te plaatsen ploegen niet op basis van wie het eerst komt wie het eerst maalt maar of de ploeg al eerder heeft meegedaan aan ploegcoaching. We willen nog niet eerder participerende ploegen voorrang geven. Mochten er geen nieuwkomers zijn hanteren wij wel wie het eerst komt wie het eerst maalt.
  4. De ploegen (niet zijnde voor wedstrijd-inloop) zorgen zelf voor een coach, dit mag ook een ploeglid zijn met coach ambities
  5. De wedstrijd-inloop is voor die roeiers (minimaal A2 of A3 die bezig zijn voor A2) die binnen de vereniging actiever willen zijn met scullen, boordroeien of marathon roeien. Af en toe een wedstrijd willen roeien of de opstap naar wedstrijdroeien willen maken, maar de weg niet kennen binnen de vereniging of de stap niet durven te nemen om uit de huidige ploeg te stappen om dat te gaan doen.  Het doel van de wedstrijd-inloop is leren trainen. Je dient je individueel in te schrijven. De Ciecos zorgt voor coaches van de wedstrijd-inloopgroep

Bezint eer gij begint.
De coaching voor beide groepen zal op vrijdagen plaatsvinden, vanwege de beschik:baarheid van de externe coach. Van alle deelnemende roeiers en coaches wordt verwacht dat ze één vrijdag per maand vrijhouden(zie rooster) voor de ploegcoaching en derhalve ook aanwezig zijn. Bij uitval van een roeier zorgt de ploeg zelf voor een vervanger. Houdt er rekening mee dat een externe kracht speciaal wordt ingehuurd er voor jullie te zijn. Ook de motorboot bestuurders stellen hun vrije tijd voor jullie beschikbaar. De ploeg wordt in de weken tussen de begeleidde coaching geacht met hun coach door te trainen om in de loop van het najaar vooruitgang te kunnen boeken. Voor de wedstrijd-inloopgroep zullen de tussentijdse trainingen op zaterdag of zondag plaatsvinden. Schrijf je niet in als nu al duidelijk is dat de ploeg niet aan genoemde voorwaarden kan voldoen.

Rooster

  • De ploegcoaching zal plaatsvinden op 1 oktober, 22 oktober en 12 november;
  • De wedstrijd-inloopgroep zal op 8 oktober, 29 oktober en 19 november;
  • Start voor alle deelnemers met een workshop van Lars Hoeksel op dinsdagavond 28 september;
  • Reservedatum voor als er trainingen uitvallen wegens de weersomstandigheden 26 november voor beide groepen, indien mogelijk zal feestelijke afsluiting plaatsvinden met wedstrijdjes en borrel.

Opgave
Vóór 24 september 2021 via ciecos@daventria.com

Stuur bij opgave antwoord op de volgende vragen:
Voor ploegcoaching “Oude stijl”: Naam ploeg, naam roeiers, boottype, naam, telefoonnummer en emailadres van de coach en naam, telefoonnummer en emailadres van de contactpersoon
Voor wedstrijd-inloop: Naam roeier, je roeibevoegdheid, je telefoonnummer en emailadres en waarom wil je meedoen met de wedstrijd-inloop.

De deelnemers krijgen zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving bericht of ze kunnen deelnemen.

Zijn er nog vragen mail naar de Ciecos (ciecos@daventria.com)