Wedstrijdcoaching woensdag- en vrijdagochtend

Een van de speerpunten binnen het beleid van Daventria is gericht op het actief stimuleren van deelname aan wedstrijden en het verhogen van het wedstrijdniveau binnen de vereniging. Op dit moment zijn een aantal roeiers fanatiek  tot 5x per week (op het land en in de boot) aan het trainen voor de Skiffhead in maart van komend jaar onder professionele begeleiding van 3 coaches. Als bestuur ondersteunen wij dit soort wedstrijd-initiatieven graag, in dit geval door het beschikbaar stellen van 2 bloktijden voor wedstrijdcoaching op de woensdag- en vrijdagochtend rond 9.00 uur, waarbij een aantal 1e klas skiffs door de coaches afgeschreven kunnen worden (gemiddeld 4 boten).

Deze 2 momenten zijn afgestemd in overleg met wedstrijdroeiers, coaches en bestuur. We begrijpen uiteraard als bestuur dat dit wat druk kan zetten op deze ochtenden qua beschikbaarheid van boten en tijden. Om deze druk enigszins te verlichten hebben wij recent het aantal afschrijfmogelijkheden qua boten en tijden wat verruimd (3 boten ipv 2).

Daarnaast schrijven de coaches uiteraard niet onnodig boten af en geven deze direct vrij als ze niet nodig zijn. Als bestuur gaan we ervan uit dat wanneer er nog ergens zaken knellen de leden elkaar in goed overleg zullen weten te vinden. Wij hopen op deze manier meer duidelijkheid te hebben gegeven in onze beweegredenen om twee coachingsmomenten toe te staan.