Botentransport

1. Algemeen
Boten hebben doorgaans veel te lijden van het transport, meestal doordat de boten niet goed geladen worden of door manoeuvreer fouten van de bestuurders. Het laden en het rijden van botenwagens gebeurt door leden die daarvoor zijn opgeleid mede gelet op de verantwoordelijkheid die zij hiervoor dragen. De vereniging organiseert jaarlijks een aparte cursus voor het af- en opriggeren, op- en afladen en rijden van de boten.

2. Botenwagens
Daventria heeft twee botenwagens die geschikt zijn voor het vervoer van boten, de Baas Boven Baas en de Boerwage. In onderstaande tabel staan de belangrijkste eigenschappen van de botenwagen gegeven. De Baas Boven Baas is geschikt voor alle boottypen en kan meer boten laden dan de Boerwage.

De Baas Boven Baas is een botenwagen die lastig is achteruit te rijden is (alleen voor zeer geoefende rijders). Het is derhalve handiger om voor het manoeuvreren te ontkoppelen en handmatig op zijn plek te zetten. De achterkant van de Baas Boven Baas is inschuifbaar, echter aangezien de voorzijde en achterzijde (in uitgeschoven toestand) middels spanbanden met elkaar verbonden zijn vanwege de stijfheid, mag de Baas Boven Baas NIET ingeschoven worden.

De Boerwage is een lichte botenwagen geschikt voor het vervoeren van de meeste boottypen, behalve voor ongedeelde gladde vieren en achten. De Boerwage is speciaal bedoeld voor het vervoer van een klein aantal boten door bestuurders zonder BE-rijbewijs.

Eigenschappen botenwagens:

  Baas Boven Baas Boerwage
Type Schamelwagen Eenasser
Ledig gewicht 940 kg 450 kg
Maximum toelaatbaar gewicht 1500 kg 750 kg
Maximum laadvermogen 560 kg 300 kg*
Maximale lengte lading** 13,5 m 12,0 m*
Maximum aantal C4-en 5 2
Stekker 13 polig 13 polig
Kentekenbewijs Eigen Geen (kentekenplaat auto)
Bandenspanning (koud) 3 bar 3 bar

* niet geschikt voor gladde vieren en (gedeelde) achten; ** (incl uitsteek achterzijde)

Beide botenwagens staan op het terrein van de jachthaven, het “Jollenveld”. De botenwagens staan direct links van het hek in schuine positie. Ten opzichte van het schuifhek staat eerst de Boerwage daarnaast de Baas Boven Baas. De botenwagens zijn voorzien van een disselslot. Een geladen botenwagen mag ‘s nachts niet op de parkeerplaats blijven staan, wel op het Jollenveld. Op het Jollenveld mogen geen auto’s komen, de botenwagens dienen derhalve handmatig naar binnen geduwd te worden.

3. Reserveren van de botenwagen
De botenwagens kunnen gereserveerd worden via de botenwagen commissie (bowacie@daventria.com). De botenwagencommissie zal vervolgens contact opnemen om te inventariseren welke botenwagen nodig is en om afspraken te maken over het ophalen en terugbrengen van de botenwagen. Als de bestuurder voor de eerste keer komt krijgt de bestuurder een uitleg over het gebruik van de botenwagen, de plaats waar de sleutels liggen, codes van het slot en het terugplaatsen van de botenwagens.

Toewijzing van de botenwagens geschiet door de botenwagen commissie, waarbij in onderling overleg  gezocht wordt naar de meest optimale verdeling.

4. Rijden met de botenwagens
Het rijden van een botenwagen vraagt oefening en vaardigheid en de ervaring leert dat het rijden met een botenwagen niet voor iedereen is weggelegd.  Indien de bestuurder geen ervaring heeft met het rijden van zware en lange aanhangers is het verstandig om eerst in overleg te gaan met de botenwagencommissie.

4.1 Wettelijke richtlijnen (zie boven)
Om met de botenwagens te mogen rijden zijn er bepaalde wettelijke richtlijnen. Deze richtlijnen zijn afhankelijk van een aantal technische aspecten van auto en aanhangwagen.

In zijn algemeenheid mag een aanhangwagen met een B-rijbewijs gereden worden indien:

 • Het toegestane maximale massa van de aanhangwagen maximaal 750kg bedraagt;
 • Het toegestane maximale massavan de aanhangwagen meer dan 750kg bedraagt, maar het toegestane maximale massa van de totale combinatie (auto en aanhangwagen) niet meer dan 3.500kg bedraagt.
 • Indien de combinatie niet aan deze eisen voldoet is een BE-rijbewijs noodzakelijk.

De Boerwage mag dus altijd met een B-rijbewijs gereden worden (maximaal toelaatbaar gewicht 750kg). De Baas Boven Baas mag alleen met een B-rijbewijs gereden worden indien de toegestane maximale massa van de auto niet meer dan 2.000 kg bedraagt.

Houdt er ook rekening mee dat de massa van de aanhangwagen en belading niet de technisch maximale massa (geremd) (Baas Boven Baas) of de technisch maximale massa (ongeremd) (Boerwage) overstijgt.

Een voorbeeld om bovenstaande materie te verduidelijken:

 • Een auto met een eigen gewicht van 1.400kg, een trekgewicht van 1.500kg en een maximaal toelaatbaar gewicht (dus auto + inhoud) volgens het kentekenbewijs van 2.000kg;
 • Baas boven Baas met een maximaal toelaatbaar gewicht van 1.500kg;
 • Deze combinatie is 2.000 + 1.500 = 3.500kg en mag derhalve met B-rijbewijs gereden worden;
 • Het gaat dus niet om de “echte” kilo’s die vervoerd worden maar wat wettelijk toegestaan is.

Met de onderstaande tabel kan de bestuurder berekenen welke boten hij mee kan nemen en tot welk gewicht hij / zij kan laden.

Boottype Lengte Breedte Hoogte Gewicht
Skiff 8,5 m 0,3 m 0,4 m 15 kg
Twee 10,0 m 0,4 m 0,4 m 25 kg
Vier 12,5 m 0,5 m 0,5 m 50 kg
Acht (volledig) 18,0 m 0,6 m 0,5 m 100 kg
C2 9,0 m 0,7 m 0,5 m 40 kg
C4 11,0 m 0,8 m 0,5 m 85 kg

4.2 Aansprakelijkheid
De bestuurder is gedurende het gebruik van de botenwagen te allen tijde verantwoordelijk voor de wagen en zijn lading, het opladen en afladen en het deugdelijk vastzetten van de boten. Tevens raden wij de bestuurder dringend aan om te zorgen voor een bijrijder die kan helpen bij het manoeuvreren met de botenwagen, met name bij de Baas Boven Baas.

De aanhangers zijn verzekerd tegen diefstal. De wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd via de verplichte WA-verzekering van het trekkende voertuig van de bestuurder. Schade die door schuld van de bestuurder aan de aanhanger ontstaat, is niet door Daventria verzekerd. In voorkomende gevallen zal de schade op de (verzekering van de) bestuurder verhaald worden.

De krik, spanbanden, zadeltjes,  dekzeilen, disselsloten, verloopstekkers en een kopie kentekenbewijs (alleen Baas Boven Baas) die horen bij de botenwagen worden compleet gehouden door de bestuurder. De bestuurder die de botenwagen aanvraagt is verantwoordelijk voor het schadevrij inleveren van de botenwagen met alle toebehoren. Het komt geregeld voor dat er schades ontstaan of vermissingen zijn aan de botenwagens. Let goed op het aantal hangschragen wat meegaat. Ze worden vaak geleend door andere ploegen als je zelf op het water bent, remedie is ze in de bowa terugleggen tijdens wedstrijd. Geef schades en vermissingen ALTIJD door bowacie@daventria.com zodat de reparatie kan worden uitgevoerd.

Er is tevens een checklist beschikbaar met toebehoren die in de botenwagen horen te liggen.

4.3 Vergoeding
De bestuurders van de botenwagen mogen € 0,35 per kilometer voor de Baas boven Baas en € 0,20 per kilometer voor de Boerwage declareren bij de penningmeester, tot aan de grens van Nederland. Dit geldt voor wedstrijden en toertochten vanuit de vereninging en/of voor leden georganiseerd. Voor gereden kilometers in het buitenland, voor internationale wedstrijden, krijgen de bestuurders geen vergoeding.

Voor privégebruik (bijvoorbeeld eigen toertocht/trainingsweekend of een vakantiereis) kan de een botenwagen ‘gehuurd’ worden. Hiervoor berekenen wij € 35,00 per dag, tot een maximum van € 150,00 per week. Deze wordt de aanvrager in rekening gebracht.

Snelheidsovertredingen en overtredingen die het gevolg zijn van het afwijken van de regels voor normaal weggebruik, komen voor rekening van de bestuurder van het voertuig die de botenwagen trekt. De maximumsnelheid voor het rijden met een aanhanger is 90 km per uur.

5. Op- en afriggeren van boten
In het kader van een heldere taakverdeling, helpt in principe de bestuurder van de botenwagen niet mee met het op- en afriggeren en op- en afladen van de boten. De chauffeur ziet toe op het juist beladen van de botenwagen, het juist neerleggen en vastbinden van de boten en de volledigheid van alle toebehoren van boten en botenwagen. Dit om het overzicht en structuur te houden in het beladen van de botenwagen.

Voordat boten worden opgeladen worden de drukstangen, riggers, bankjes en eventueel het stuurstoeltje verwijderd. De kleppen van de luchtkamers worden gesloten en de impellers worden afgeplakt.
Voor het verwijderen van de riggers en drukstangen is een sleuteltje 10 / 13 nodig. Begin altijd met het losmaken van de drukstang. De bouten en moeren worden weer op de boot de boot gedraaid en licht vastgedraaid om lostrillen te voorkomen. Losse potjes om moeren te vervoeren hebben de neiging zoek te raken. Uitzonderingen zijn de Karpe Diem en de Pluck den Dag. Deze  boten hebben aparte bouten voor de scull en boordriggers, derhalve blijven de bouten aan de riggers. Let bij het afnemen van de topstang op de vlenzen, deze zijn zwak en breken snel. De riggers en drukstangen worden zo goed mogelijk gemerkt en samengebonden.

Speciale aandacht bij het beladen voor:

 • De bankjes dienen altijd los vervoerd te worden omdat ze anders gaan stuiteren en de wieltjes en slidings kapot gaan. De bankjes dienen behoedzaam uitgenomen te worden (niet door de stopjes heen timmeren) en worden bij voorkeur rechtop in een apart kratje vervoerd. Indien dit niet kan dan samenbinden en voorzien van bootnaam en roeiplek;
 • De impellers op de gladde boten zijn erg kwetsbaar. Derhalve deze op de boot laten zitten en vastplakken met eenvoudig afplaktape;
 • Drukstangen altijd los vervoeren, demonteren door topmoer los te draaien, drukstangen afnemen en topmoer weer vastdraaien om lostrillen te voorkomen;
 • Rigger- en koppelingsboutjes altijd op de boot laten zitten en vastdraaien, niet in apart potje/bakje/doosje;
 • Kleppen van de luchtkamers van de boten ook altijd gesloten vervoeren en niet los laten hangen met de kans dat deze door de rijwind er af worden geblazen.

6. Op- en Afladen van boten
De meeste boten worden opgeladen met de boegbal naar voren. Een uitzondering zijn de gladde vieren omdat de boeg langer dan de achtersteven heeft het de voorkeur deze met de boegbal naar achteren te vervoeren. De gladde vieren worden bij voorkeur zo hoog mogelijk geplaatst op de botenwagen. De boten mogen wettelijk maximaal een meter uitsteken na het laatste, vaste (uitschuif)deel van de botenwagen.

Boten dienen op het boord te liggen, voor skiffs zijn zadeltjes beschikbaar waar de taft op kan rusten. Boten worden met twee spanbanden vastgelegd op de plek waar het boord op de dwarsligger rust. Daarnaast worden de boten met een remtouwtje geborgd.

De boten mogen wettelijk maximaal een meter uitsteken na het laatste, vaste (uitschuif)deel van de botenwagen.

Bijgaand schema van de Baas Boven Baas en Boerwage laten zien op welke wijze boten op de beste wijze op de botenwagens geladen worden.

Belading boerwage:

Schema Baas boven baas:

De Baas Boven Baas heeft als mogelijkheid om extra opzetstukken op de bestaande staanders te zetten, zodat de beladingsgraad vergroot kan worden.

De belading van de boten dient dan wel volgens een bepaald volgorde uitgevoerd te worden, hetgeen hieronder beschreven wordt.

 • Op de bovenste 2 lagen de 4 vieren met de boegbal naar achteren!
 • Zoveel mogelijk centraal neerleggen!
 • Op de tweede laag een Skiff ernaast met boeg op zadel rekje.
 • Laag eronder 2 tweeën in het midden en 2 skiffs ernaast, alles met boegbal naar voren,
 • skiffs met boeg op zadel rekjes, op 2e en 3e legger vanaf voor bekeken.
 • Als alles in de bak verzameld is, de acht en de C4 op de onderste laag.
 • Zo mogelijk boegbal en punt naar voren beladen.
 • Denk om alle noodzakelijke remtouwtjes!