Archief

Update Corona maart 2022 (slot)

Met alle versoepelingen is dit vooralsnog de laatste update, de vereniging is weer helemaal open. Omdat Corona echter niet weg is, blijven de volgende regels van kracht, ook vanuit breder hygiënisch oogpunt:

  • Als je je niet fit voelt, kom dan niet naar de roei;
  • De afschrijfblokken (10 personen per kwartier) houden we in stand. Dit bevalt goed en voorkomt onnodige drukte;
  • Na het roeien altijd je handles reinigen met alcohol, ook als je boot wordt overgenomen aan het vlot;
  • Handen wassen.

Het bestuur

Start 1e VIS-avond van het seizoen 2022 (Veiligheid In Sturen)

Met veel plezier kondig ik de 1e VIS-avond voor dit jaar aan (Veiligheid In Sturen) op dinsdag 22 maart a.s. om 20.00 uur in het salon. Deze VIS-avonden staan in het teken van “permanente educatie” om het op peil houden van de kennis bij sturen / roeien op het gebied van basisregels en inzicht bij het sturen / varen op de IJssel, gevaarlijke situaties e.d. Op een leuke en interactieve manier wordt op verschillende situaties ingegaan. Deze avonden zijn reeds eerder toegelicht op de najaars-ALV 2021 en in de Bellnote.

Botendoop zaterdag 5 maart 12.00 uur

Op zaterdag 5 maart om 12.00 uur gaan we vieren dat we weer helemaal open zijn. We doen dit door de doop van een vierzonder, een skiff en een ergometer. Ook zal de verenigingswerker van het jaar 2021 worden gehuldigd. Er zullen bubbels zijn en vooral veel gezelligheid. Allen van harte welkom!

Het bestuur

Open dag jeugd

Dit voorjaar kan je weer leren roeien bij Daventria! Ben jij tussen de 11 en 18 jaar, en lijkt het je leuk om kennis te maken met roeien? Dan is dit je kans, want zaterdag 2 april om 12:00 is er een open dag voor iedereen die wel eens wil zien wat roeien nou precies is. Mocht je het nou leuk vinden, dan kan je in de weken daarna beginnen met een introductie cursus van 6 lessen waarbij je steeds beter leert roeien.

Midweek roeitocht Gramsbergen

Gramsbergen heeft al een aantal jaren op onze kalender gestaan. Evenzoveel keren moest de tocht afgelast worden, omdat Covid ons parten speelde of omdat de weersomstandigheden niet goed waren (te heet). We geven het niet op, dus ook dit jaar gaan we deze tocht weer organiseren. De tocht is gepland op woensdag 13 april 2022.

Opening Midweek Roeiseizoen 2022

Op woensdag 9 maart starten we ons midweekprogramma met een rondje door onze mooie buurstad Zwolle. We hopen dat het voorjaar al merkbaar zal zijn en we volop kunnen genieten van de natuur en de stad. De tocht gaat over het Zwarte water en de Vecht en door de grachten van Zwolle. Aan een van de singels kan wellicht worden aangelegd voor een korte picknickstop. Er wordt geroeid in wherry’s en C-boten. Een mooie tocht voor zowel ervaren als beginnende roeiers.

Cursussen en Clinics van de Ciecos 2022

De Ciecos organiseert ook dit jaar weer diverse cursussen op verschillende niveaus voor zowel skiff als 2-. Heb je al langer de ambitie om je techniek te verbeteren: meld je aan!

Kopijstop Bellnote: zaterdag 12 februari 2022

Echt winter lijkt het niet te worden. Een flardje mist, een dipje nachtvorst en golfje hoogwater houden ons soms uit de boot. Echt van belang is dat het roer van de Coronaregels om lijkt te gaan. Dat betekent roeien in boten van alle soorten en maten en toenemende ruimte voor ons verenigingsleven. Dus waarom nog steeds een Bellnote met Coronasluier? Gooi de sluier af en schrijf, teken en fotografeer als vanouds. Lever je bijdrage uiterlijk 12 februari in bij de redactie: bellnote@daventria.com. Alvast veel dank!

Tweetjes verplaatst

Zoals in de ALV op 26 nov. aangekondigd gaan we de loods dit jaar herinrichten: slimmer, veiliger en vooral efficiënter. Het hele proces zal een aantal maanden duren, maar stap 1 hebben we nu gezet: het verplaatsen van enkele tweetjes (TW, KO, DZ, DD) naar de stelling rechts voor de werkplaats. De skiffs die daar eerst lagen (ODL, SN, SB) liggen tijdelijk waar genoemde tweetjes lagen, nl linkerpad, rechts achterin.

Daventria Roei!

In de December 2021 editie van Roei! stond een artikel over Daventria, zie hiervoor de bijlage.

Pagina's