Kopijstop Bellnote: zaterdag 10 december 2022

Dit is de laatste gelegenheid in 2022 om aan alle Daventrianen jouw boodschap mee te geven, hen te ontroeren met jouw verhaal, ieder te laten lachen om de tekening die jij hebt gemaakt. Heb je iets bijzonders beleefd, wil je ons een roei- of andere levensles voorhouden, heb je een aankondiging te doen of iets uit te leggen, zoek je medestanders voor een leuk of nuttig initiatief. Wil je iedereen deelgenoot maken van een heroïsche strijd die je op het water hebt gewonnen (of verloren)? Laat de leden niet in onwetendheid, gebruik de Bellnote om je verhaal te doen!   

Lever je bijdrage uiterlijk zaterdag 10 december aan bij de redactie: bellnote@daventria.com en vóór de Kerstdagen krijgen alle leden jouw tekst of beeld in de brievenbus. Alvast veel dank!

De redactie van de Bellnote