Roeien voor skiff en tweezonder in de winter '22-'23

Het zonnige weer doet het misschien nog niet vermoeden, maar de temperatuur van het roeiwater daalt en komt steeds dichter bij de 10° Celsius. Bij deze lage temperatuur is het gevaarlijk om in het water terecht te komen. Je lichaam koelt heel snel af. Vaak zal daar ook stress en paniek bij komen. De praktijkgevallen laten zien dat je veel minder tijd hebt en tot minder in staat bent dan je vooraf zou denken. Met andere woorden roeien op koud water houdt voor iedereen een gevaar in.

Het is dan ook altijd en voor iedereen verstandig na te gaan of je goed bent voorbereid en of uitvaren verstandig is. De verantwoordelijkheid daarvoor draag je zelf – met je ploeg. Voor een aantal situaties trekt de vereniging een streep. Eén daarvan is het skiffen en varen in de tweezonder. Dat zijn de boottypes met het grootste risico dat je in het water terecht komt. Zoals ook in het huishoudelijk reglement (artikel 49 voor de liefhebbers) staat, geldt bij een watertemperatuur van 10° Celsius en lager een algeheel roeiverbod voor skiff en tweezonder. Er is één uitzondering gemaakt in het huishoudelijk reglement. Het bestuur kan ontheffing verlenen als de betreffende roeier schriftelijk aan het bestuur verklaart met de gevaren van de lage watertemperatuur op de hoogte te zijn en bij voorbaat afstand doet van elke verantwoordelijkheid jegens de vereniging en haar bestuurders. Het bestuur geeft deze ontheffing aan zowel 1e klas roeiers (Ax1/Ab1) als aan 2e klas roeiers (Ax2) met de kanttekening dat het voor 2e klas roeiers enkel is toegestaan om op de Hank te roeien in de skiff tijdens de winter. De 2-zonder is niet toegestaan voor 2e klas roeiers.

Voor aanvullende info verwijzen wij graag naar het memo hierover welke in november 2021 is opgesteld.

Dispensatieverzoeken zijn via Mijn Daventria aan te vragen door in te schrijven voor de activiteit "Dispensatie 1X/2- winter". Als je dispensatie wordt goedgekeurd ontvangt je een bevestiging van het bestuur.