Algemene Vergadering op zondag 28 maart, een korte samenvatting

Een avondklok verhinderde een vergadering in de avond, maar ook op zondagmiddag verzamelden een aantal leden zich achter de laptop voor een hopelijk laatste digitale algemene vergadering. Een aantal leden hadden de nieuwe buff van Daventria om die eerder deze dag door het bestuur is uitgereikt.

Op de Algemene Vergadering heeft Niels Meijerink de plannen voor de herinrichting van het salon toegelicht. Leden die mee willen helpen in de uitvoering van de plannen kunnen zich melden bij Niels.

Het bestuur heeft de Brokkenboei uitgereikt aan Ronald Kors, René Nij Bijvank en Roelof van der Veen. De coachprijs is uitgereikt aan Dirkje Rengerink voor inzet in coachcommissie en het coachen van veel nieuwe leden. De wisselkroes is uitgereikt aan Joke Bennink die met een geweldige precisie onze riemen lakt.

Jan van der Veen is toegetreden als nieuw lid van de kascommissie.
Bouwina Geurts en Sjirk Oppewal zijn voorgesteld als de nieuwe vertrouwenscontactpersonen.
Robert Duzijn is herbenoemd tot materiaal commissaris en Hans Hullemans is in de rol van penningmeester toegetreden tot het bestuur. Onder onze dankbetuiging en digitaal applaus heeft Jan Pieter van Haaps na 4,5 jaar zijn bestuursperiode afgesloten.

De notulen van de AV worden in de tweede week van april met de ‘gele mail’ naar alle leden toegestuurd.