Corona update 23 september

update 25 september
Goed nieuws! Vanaf ​woensdag​ ​23 ​september​ gaan we de kleedkamers en het salon weer beperkt openstellen. Dit is wenselijk omdat het kouder gaat worden en misschien ook natter. Maar het is wel van groot belang dat we hierdoor geen besmettingsgevaar gaan lopen. Daarom hebben we een protocol gemaakt waar we ons met zijn allen aan moeten houden. Doe dat en spreek ook anderen erop aan als dat nodig is. In de bijlage staat het protocol, lees het svp goed.

Samengevat:

  • éénrichtingsverkeer: binnentrap omhoog, buitentrap naar beneden. Let op de bordjes!
  • kleedkamers: alleen ​na​ de outing te gebruiken (kom dus nog steeds omgekleed op de roei), maximaal 6 personen, maximaal 2 douches
  • salon: alleen na de outing te gebruiken, ​zitten​ op de stoelen die geplaatst zijn, zelf koffie zetten, na afloop de tafels reinigen met alcoholdoekjes
  • bestuurskamer en salon buiten de roeitijden: alleen te gebruiken na reserveren en de aanwezigen registreren op een lijst.

Het schoonmaakprotocol en de afschrijving van 2 boten per kwartier blijven van kracht. Laten we samen de protocollen volgen en voorkomen dat het misgaat. Anders moeten we alles weer terugdraaien en dat wil niemand.

Hartelijk dank!

Gezien de recente ontwikkelingen (2e golf) kunnen we ons voorstellen dat er mensen zijn die zich, ondanks het zorgvuldige protocol, in de kleedkamer of het salon niet veilig voelen. Uiteraard hoef je er geen gebruik van te maken. Op de benedenverdieping blijft alles bij het oude. Als het Rijk of de gemeente met nieuwe maatregelen komen, zullen wij die vanzelfsprekend ook bij ons doorvoeren. Gezien de komende herfst, de landelijke richtlijn sportaccomodaties én de vele verzoeken daartoe, kiezen wij als bestuur echter nu voor deze beperkte openstelling van de bovenverdieping met het bijbehorende protocol.