Digitale stemming Algemene Vergadering

Op vrijdag 27 maart 2020 stond de jaarlijkse voorjaars Algemene Vergadering op de agenda. Alle voorbereidingen waren getroffen en de leden hebben de stukken via de gele mail ontvangen. Helaas hebben we in verband met de 'intelligente lockdown' deze Algemene Vergadering moeten verplaatsen, in eerste instantie naar vrijdag 15 mei, maar nu voorlopig naar het najaar 2020.

Op de agenda van deze vergadering waren een aantal stukken geagendeerd, die ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering zouden worden voorgelegd. Het betreft de aanpassingen aan het Huishoudelijk Reglement, de goedkeuring vestiging recht van erfpacht en opstalrecht, het financieel jaarverslag 2019 met de benoeming nieuw lid van de kascommissie en de wisseling van de bestuursvoorzitter.

Omdat het voorlopig niet duidelijk is wanneer het mogelijk is om op de Roei een Algemene Vergadering uit te schrijven, worden de leden uitgenodigd voor een digitale stemming via Mijn Daventria  op maandag 8, dinsdag 9 en woensdag 10 juni (stukken worden via de gele mail toegestuurd). De KNRB heeft hiervoor een protocol opgesteld, welke de verenigingen tijdens deze 'intelligente lockdown' kunnen toepassen.

Zodra het weer mogelijk is wordt een Algemene Vergadering op de Roei uitgeschreven om de andere agendapunten te bespreken.