Ploegenoverleg / botenindeling voorjaar 2020

Op dinsdag 10 maart vindt het gebruikelijke, halfjaarlijkse ploegenoverleg voor het zomerseizoen 2020 plaats. Vanaf 20 uur in het Salon wordt in onderling overleg de verdeling van de boten in het weekeinde afgestemd. Van iedere ploeg die graag een boot op een vast tijdstip wil kunnen afschrijven wordt een vertegenwoordiger gevraagd aanwezig te zijn.

Nog even de spelregels:

  • De bootindeling is van toepassing op alle leden, recreatief roeier of wedstrijdploeg, voor al het beschikbare materiaal. Dit geldt voor de indeling op zowel zaterdag als zondag.
  • De op de vergadering aanwezige ploegen hebben voorrang op de indeling: zorg dus dat jouw ploeg door minimaal 1 persoon vertegenwoordigd is!
  • Tijdens de vergadering werken we met het gele-briefjes systeem. Wanneer knelpunten ontstaan dan lossen we die ter plekke in onderling overleg op. Hierbij is het net als andere jaren niet vanzelfsprekend dat de boot waar je momenteel in roeit, automatisch ook de boot is waar je het komende half jaar in roeit.


Bereid je voor: 

  • Bekijk in het afschrijfsysteem voor welke boten je team in aanmerking komt afhankelijk van jullie bevoegdheden;
  • De vraag naar boten kan het aanbod op bepaalde tijdstippen overtreffen. Houd er rekening mee dat jouw voorkeursboot op dat tijdstip door meerdere mensen gewenst kan zijn. Zorg dat je een tweede keus hebt gemaakt (plan B) qua tijdstip en/of boot;
  • Wees realistisch in wat je nodig hebt en gun andere ploegen ook een boot door niet meer te boten reserveren dan je nodig acht;
  • Bepaal vooraf wie contactpersoon van jouw ploeg is en neem een lijst met de namen van de ploegleden mee. Op het ploegenoverleg liggen de lijsten met de huidige ploegen die je kunt updaten. Nieuwe ploegen kunnen zich ook gelijk inschrijven. Deze overzichten worden ook door onze roeimakelaar gebruikt.

Indien echt niemand van jullie ploeg aanwezig kan zijn, dan kun je je voorkeursboot en voorkeurstijd voorafgaand aan de vergadering doorgeven (via comroei@daventria.com). Pas ná de vergadering wordt bekeken in hoeverre we aan jullie verzoek kunnen voldoen (aanwezige ploegen hebben voorrang). “Overgebleven” boten kunnen achteraf ook nog vastgelegd worden door een ploeg door dit te melden via bovenstaande mailadres.