Heineken Roeivierkamp

Op 14 en 15 maart wordt de Heineken Roeivierkamp geroeid. Doordat de afgelopen jaren steeds meer ploegen meededen en de maximale capaciteit van de Amstel bereikt is, heeft de wedstrijdorganisator besloten om een maximaal aantal deelnemers in te stellen voor deze wedstrijd. Hieraan zit ook een lotingsysteem gekoppeld voor ploegen die zich niet op basis van hun uitslag van het voorgaande jaar gekwalificeerd hebben.
De inschrijving voor deze loting start op 1 februari 2020 en sluit op 21 februari. Als na loting blijkt dat een ploeg mee mag doen, volgt pas de definitieve inschrijving via de KNRB.

Voor deze bijzondere procedure worden de inschrijfregels van Daventria (het inschrijven precies een maand van te voren bij de wedstrijdsecretaris) eenmalig losgelaten. Iedere ploeg die mee wil doen, kan zich vanaf 1 februari bij de wedstrijdsecretaris (via mail naar wedstrijd@daventria.com) opgeven met vermelding van roeiveld, ploegsamenstelling en bootvoorkeur. De wedstrijdsecretaris zal de inschrijving voor de loting bij de wedstrijdorganisator verzorgen. Op 23 februari volgt de loting en horen de aangemelde ploegen of zij zijn ingeloot voor de wedstrijd.

Let op! Als een ploeg is ingeloot, geldt dit voor de wedstrijdorganisatie als een inschrijving. Als na loting de ploeg wordt teruggetrokken, moet wel het inschrijfgeld worden voldaan.