Kopijstop Bellnote zaterdag 16 februari

De Bellnote-redactie roept jullie op om de eerste de beste gelegenheid in 2019 aan te grijpen voor het inzenden van een pakkend verhaal, een mooie foto of aangrijpende tekening.

Hoe gaat het bijvoorbeeld met je goede voornemens voor meer en beter trainen? Ga je in 2019 echt die uitdagende tocht of wedstrijd roeien? Beleef je hoogte- en dieptepunten of kabbelt het roei- en verenigingsleven (te) gelijkmatig voort?

Help de redactie met veel kopij en denk ook aan de leesbaarheid van je tekst en de technische kwaliteit van je foto. Laat dit trouwens geen drempel zijn. De redactie steunt jullie graag met tips en tricks bij het maken van goede kopij.  

Kopij uiterlijk zaterdag 16 februari sturen naar bell-note@daventria.com.