Gele Boekje nieuwe stijl

Vanaf heden gaat het bekende, zo niet beruchte, Gele Boekje als website door het leven. Voor de nieuwe vorm is gekozen om veranderingen eenvoudig door te voeren. De teksten zijn daarbij nog eens herzien en aangepast op het nieuwe opleidings- en examensysteem. Bovendien zijn de pagina's voor afschrijven en botentransport nu in het boekje opgenomen. Ook nieuw zijin de "index" en zoekfunctie waar alle kreten die op het vlot voorbij komen nog eens nagezocht kunnen worden. En omdat veel mensen liever van papier dan van het scherm lezen is het boekje te downloaden in verschillende formaten.

Het nieuwe Gele Boekje is in te zien op http://gele-boekje.daventria.com/

De diverse pagina's op onze hoofdsite die nu zijn opgenomen in het Gele Boekje komen nu dus te vervallen of zijn aangepast.

Reacties zijn welkom en kunnen gestuurd worden naar secretaris@daventria.com en internetcie@daventria.com.