Kopijstop Bellnote 15 april

Nu we allemaal weer lekker aan het roeien zijn, komen ook de verhalen weer los. Toch? Dan komt het mooi uit dat er eind van de maand weer een nieuwe Bellnote verschijnt. Bijdragen daarvoor zijn weer van harte welkom! Stuur je verhalen, oproepen, foto's, tekeningen enz. graag uiterlijk op zondag 15 april naar onze bekende postbus: bell-note@daventria.com.