Deelname aan wedstrijden

Na ruim 6 jaar heeft Johan Bollen aangegeven zijn werkzaamheden als wedstrijdcommissaris over te willen dragen. De afgelopen jaren heeft Johan veel Daventrianen gestimuleerd om deel te nemen aan wedstrijden en heeft hij veel energie gestoken in transparante afspraken en toewijzen van boten, die ook duidelijk werden weerspiegeld in de regelmail!  We danken Johan voor zijn tomeloze inzet van de afgelopen jaren.

De komende periode willen we nagaan op welke wijze we het wedstrijdroeien vorm willen geven bij Daventria. Hoe kunnen we Daventrianen, die de ambitie hebben om mee te dingen op het nationale niveau, begeleiden?

Naast deze uitdaging, hebben we Nander van der Plicht bereid gevonden om het inschrijven van wedstrijdploegen voor KNRB wedstrijden en het verzorgen van de regelmail, op zich te nemen. Je kan Nander bereiken via wedstrijd@daventria.com.