Hanzesteden Roeimarathon 2017

“In de roeisporen van het Hanzeverbond”          

Ook na vele eeuwen is het bekende Hanzeverbond tussen de Hanzesteden nog steeds levendig. Jaarlijks worden de Hanzedagen in één van de ruim 200 aangesloten, internationale Hanzesteden georganiseerd. Dit jaar vindt dit unieke evenement plaats in Nederland en wel in Kampen van donderdag 15 juni t/m zondag 18 juni. Een evenement waar meer dan 300.000 bezoekers worden verwacht.

Eind 2016 heeft de Kamper Roeivereniging de IJssel ons als Daventria benaderd over het idee van de Hanzeroeimarathon. Roeivereniging de IJssel wil ter ere van de Hanzedagen een roeimarathon organiseren op zaterdag 17 juni i.s.m. de roeiverenigingen van Zutphen, Deventer en Zwolle. Alle roeiverenigingen zijn erg enthousiast over dit voorstel en ook is de organisatie van de Internationale Hanzedagen in Kampen enthousiast over het plan van de Hanzesteden roeimarathon. De marathon zal geroeid worden van Zuthpen naar Kampen.

De marathon is nadrukkelijk geen wedstrijd, maar het is juist de bedoeling dat de boten bij elkaar in de buurt blijven gedurende de tocht, welk in totaal 68 km beslaat. Onderweg zal bij Daventria koffie gedronken worden en elders zal de lunch genuttigd worden. De tocht kan zowel in estafette vorm als integraal geroeid worden. In estafette vorm zal bijv. ook een deel gefietst kunnen worden, nadere invulling hierover volgt nog.
Het is de bedoeling dat alle boten tegelijk op primetime zaterdagmiddag om 16.00 uur Kampen binnen varen als een soort Hanze armada!

Om een en ander beheersbaar en overzichtelijk te houden, is een maximum aantal boten per verenging op maximaal 5 gesteld. Tevens is het type boot, gelet op de insteek van de marathon, beperkt tot C4’en en C2’en. Uiteraard zijn onze eisen inzake IJsselbevoegdheid van kracht.

De inschrijving volgt medio maart tot half april, houdt hiervoor de Daventria website in de gaten.

Hieronder tref je de officiële informatie van de Kamper roeivereniging aan. In maart volgt meer info over kosten, deelname mogelijkheden en inschrijving.

Heleen Janszen (PR commissie) & Maurice van den Broek (Recreatiecommissie)

 

Hanzesteden Roeimarathon 2017
Zutphen  -  Deventer  -  Zwolle  -  Kampen

Van donderdag 15 juni tot en met zondag 18 juni 2017 vinden de Internationale Hanzedagen plaats in Kampen. Een evenement waarbij 300.000 mensen worden verwacht, verspreid over 4 dagen.
De Kamper roeivereniging heeft toestemming van de organisatie van deze Hanzedagen om op zaterdag 17 juni een roeimarathon te organiseren op de IJssel. Dit wordt een prestatie- / toertocht zonder wedstrijdelement.
Met boten van de roeiverenigingen uit de Hanzesteden aan de IJssel, willen we met deze tocht de saamhorigheid van die steden tot uitdrukking brengen, zoals het in vroegere tijden tijdens het Hanzeverbond ook moet zijn geweest.
Roeiverenigingen uit Zutphen, Deventer, Zwolle en Kampen roeien op die zaterdag vanaf Zutphen over de IJssel naar Kampen. Nadere informatie over het programma en de deelnamekosten worden voor de inschrijfdatum bekend gemaakt.

Datum: zaterdag 17 juni 2017
Vertrek Zutphen: 09:00 uur
Aankomst Kampen: 16:00 uur

De inschrijfperiode is van 15 maart tot 15 april 2017 bij de eigen vereniging!
De roeimarathon is geschikt voor ervaren IJsselroeiers en vraagt een gedegen voorbereiding.
De tocht kan door roeiers in z’n geheel of gedeeltelijk gevaren worden.

Type boot:  C4, evt C2 of combiboten C3/C4 of C2/C3
Maximaal aantal boten:  20 (5 per vereniging of in overleg)
Maximaal aantal deelnemers per boot: 10

Afstand Zutphen tot Deventer: 18 km
Afstand Deventer tot Zwolle: 35 km
Afstand Zwolle tot Kampen:  15 km
Totaal: 68 km

Deelnemende roeiverenigingen:
Zutphense roei- en zeilvereniging Isala (ZRZV Isala)
Roei en zeilvereniging Daventria
Zwolse roei- en zeilvereniging (ZRZV)
Kamper Roeivereniging De IJssel (KRZV)