Efficiënt trainen in relatie tot voeding

Op dinsdag 1 november wordt op het botenhuis van Daventria om 20:00 uur een avond georganiseerd waarop in zal worden gegaan hoe efficiënt te trainen en hoe de dagelijkse voeding daar op aangepast kan worden.

Adequaat trainen hangt af van de doelen die je stelt. Bij velen van ons zal geen sprake zijn van frequent wedstrijden varen. Sommigen zullen juist wel een behoorlijk aantal wedstrijden op hun schema hebben staan. Een aantal vragen komen daarbij naar boven:

  • Wat wil je als roeier, en/of als ploeg, op een wedstrijd presteren?
  • Hoe vaak wil je ervoor trainen?
  • Hoeveel tijd vóór de wedstrijd is besloten om deel te nemen aan de wedstrijd?

Met deze informatie is het mogelijk om een efficiënt trainingsschema te bouwen, ook voor mensen die wat minder vaak in de boot en/of op de roeiergometer zitten en/of naast het roeien nog andere sporten beoefenen. Gedurende de avond zal kort worden ingegaan op de basis elementen van het bouwen van een trainingsschema. In een vervolg avond zal het opstellen van trainingsschema's verder worden uitgewerkt en waarom het voor de uiteindelijke prestatie goed is om je er zoveel mogelijk aan te houden.  

Daarnaast wordt weleens gezegd "je bent wat je eet". Als sporter wil je goed aan de start van een wedstrijd verschijnen. Voor de gemiddelde sporter, zoals velen van ons zijn, zal de dagelijkse voeding niet veel effect hebben op de uiteindelijke prestatie. Ook daar komen een aantal vragen naar boven:

  • Hoe ziet zo'n dagelijkse voeding er nu uit?
  • Hoe ziet de voeding in de dagen vóór een wedstrijd er uit? Moet die worden aangepast of kunnen we gewoon blijven eten zoals we normaal eten?
  • Welke waarheden en onwaarheden komen we allemaal tegen in de sport-voedingswereld?
  • En welke goed onderbouwde tips zijn er die er daadwerkelijk voor zorgen dat je beter gaat presteren?

Als er specifieke vragen zijn die nu al leven, geef ze even door aan Jan de Vries (pjfdevries@concepts.nl). Dan kunnen deze specifiek worden meegenomen bij het voorbereiden van de avond.

Dit is de eerste avond van een 4-tal avonden die gezamenlijk met Theo van den Broek zullen worden georganiseerd rondom de roeisport. In januari zal een avond worden gepland om dieper in te gaan op het samenstellen van een gedetailleerd trainingsschema, met het hoe en waarom. Op 2 andere avonden in het voorjaar van 2017 zal worden ingegaan op de essentie van roeien, de essentie van coachen, en het afstellen van boten.

Aanmelden kan via Mijn Daventria
 
Theo van den Broek
Jan de Vries